logotype

Projekční střelnice bke media

Projekční střelnice tvoří vrchol technických možností při ostré střelbě v tunelových střelnicích. Využívají se při policejním výcviku, pro mysliveckou střelbu i pro zábavnou a motivační střelbu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Systém Hitcom II

Systém HITCOM II nabízí nejrůznější možnosti tvorby cílů jakož i reálné videoscény s interaktivním průběhem, který je závislý na výsledku střelby. Základem je automatické a velice přesné rozlišení zásahů, na které navazuje speciální software, který byl vyvinut německými softwarovými specialisty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modul statických terčů

Tento modul umožňuje projekci nejrůznějších statických terčů, jejich tvorbu a nastavení časových posloupností. Průběh cvičení lze pomocí nastavení časů a přiřazení zvuků snadno programovat. Lze nastavit interaktivní zmizení terčů při jejich zásahu. Přímé propojení s modulem evidence výsledků umožňuje uložení a vyhodnocení výsledků střelby. Při střelbě více střelců mohou být jejich jména promítána k příslušným terčům v jejich střeleckých drahách. Systém informuje o ploše nebo místě zásahu (kruh v obraze, symbol trupu apod.) a o reakční době střelce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modul Spotfire

Hitcom-Spotfire je výcvikový program s počítačem animovanými terči. Scénáře cvičení se skládají z reálného pozadí, které může být fotografie nebo kvalitní grafika a z terčů, které jsou zpravidla lépe zobrazeny, než na videoscénách. Zásahové zóny mohou být stanoveny tak, aby reakce cíle závisela na zásahu té které zásahové zóny. Zásahové zóny mohou být i bodově ohodnoceny a program může bodově různě hodnotit zásah různých zón.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modul Videokombat

V moderním policejním střeleckém výcviku jsou nutné moderní výkonné výcvikové systémy s reálnými scénáři vytvořenými přesně pro účely daného střeleckého cvičení. Šíře výcvikových variant obsahuje cvičení od PDV cvičení (praktische Dateverarbeitung) pro školní a mířenou střelbu až po interaktivní příběhy s možností větvení do více výcvikových situací. Systém umožňuje nejen výuku ve střelbě, ale také výcvik v rozhodování při bleskovém posuzování nejrůznějších kritických situací z právního hlediska.