logotype

 

 

MULTIFLEX

 

Měkký záchyt projektilů je moderní a bezpečná metoda, která spolehlivě zastaví vystřelený projektil v cílovém prostoru. Je přátelská k životnímu prostředí.  Je použit speciálně vyvinutý velmi elastický materiál z umělé hmoty o tloušťce 12 mm. Projektil, který jim měkce projde, třením ztratí asi ¼ své kinetické energie. Tato energie se přemění na teplo v místě tření a toto teplo zacelí vzniklý otvor v pásu. 

U běžně používaných záchytů například z dopravníkových pásů dochází v prostoru za cílem z důvodu velké koncentrace projektilů ke vzniku takzvaných „hnízd projektilů“ . Při další střelbě dochází k následné destrukci projektilů a uvolňování emisí těžkých kovů. K tomu dochází i při použití ocelových záchytných lamel. Měkké záchyty od bke media navíc zcela vylučují možnost odrazu vystřeleného projektilu směrem ke střelci a tím umožňují i dynamický výcvik taktiky v prostoru tunelové střelnice.

 

 

 


 

    ROTOFLEX

Označení ROTOFLEX ve svém názvu obsahuje základní vlastnosti tohoto typu měkkého záchytu projektilu. Roto označuje nekonečný záchytný pás široký 50 cm s tloušťkou cca 10 mm, který se řízeně posunuje na speciálním otočném válci a flex říká, že k výrobě tohoto pásu byl použit velmi flexibilní záchytný materiál. Je vhodný především jako záchyt projektilů do střelnic, u kterých převažuje mířená střelba a je proto vytvářena velká nástřelná zátěž záchytu v místech za terči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OCELOVÉ LAMELY

Záchyt projektilů pomocí šikmých ocelových lamel ze speciální švédské oceli o tvrdosti 500 HB se používá ve střelnicích pro zbraně o vyšším výkonu od 2 000 do 5000 J. Kvůli snížení hluku a nebezpečí odrazů zbytků střely, případně výtrží z plechu, se doporučuje před ocelový záchyt instalovat měkkou balistickou clonu.